Alpe Adria Club™

Alpe Adria Club™

Alpe Adria Club™ – turistička mreža Austrija – Hrvatska

Alpe Adria Club™ – o mreži Fit for Office/Edu™ – NLP komunikacijski trening Analiza poslovnog okruženja i resursaNLP komunikacijski trening Pregled NLP treninga i tema po danima Pregled NLP treninga i tema po danima Mjesto održavanja treninga Skijalište Hotelski smještaj Specifikacija usluga Pregled dnevnih aktivnosti i treninga/radionica Putovanje sa srcem Termini polaska, uvjeti putovanja i cijene
Alpe Adria Club™ – o mreži

 

Club Alpe-AdriaAlpe Adria Club™ je nova robna marka organizatora putovanja Christian Bacher Reisen iz Austrije. Projekt je zaštićeni autorski rad tvrtke CB Reisen, nominiran za sufinanciranje iz austrijskog državnog fonda za inovacije, „Leuchtturm Projekte“. Kreiran je kao prva internacionalna turistička mreža, sa ciljem širenja palete vlastitih tematskih putovanja u destinacijama Austrije i Hrvatske. Nakon što smo se dokazali kao uspješan organizator putovanja i specijalist za Hrvatsku, odlučili smo proširiti našu ponudu tematskih putovanja i u obrnutom smjeru: organizirati tematska putovanja iz Hrvatske u Austriju. A Austriju i austrijske destinacije i skijališta poznajemo kao vlastiti đep.

 

Prekograničnom suradnjom razvijaju se i promiču kulturna, edukacijska, preventivno-zdravstvena putovanja u Austriji i Hrvatskoj. Kombinacija planina i mora, Alpi i Mediteranskog šarma i po mjeri krojena putovanja zaokružuju doživljaj. Raznolikost će oduševiti sve putnike namjernike. Destinacije su ujedno mjesto sastanka međunarodne klijentele, koji nisu uvjetno članovi kluba, samci koji putuju s istomišljenicima, koji u destinaciji nisu sami! Na putovanjima su parovi, naravno, dobro došli!

 

ALPEclubADRIA konceptom doprinosimo suzbijanju turističke sezonalnosti u obje zemlje. Istovremeno, mreža potiće regionalni razvoj i jača ideju međunarodnog članstva u klubu.

 

Club je ujedno mreža internacionalnih pružatelja usluga povezanih sa zdravim, aktivnim životom i komplementarnim djelatnostima, te korisnika usluga, naših klijenata, gostiju i prijatelja svih dobnih skupina, oba spola, istomišljenika iz Austrije, Hrvatske i drugih zemalja.

 

Našom inicijativom, na Projektu sudjeluju eminentne austrijske i hrvatske institucije i tvrtke, isti je nominiran za financiranje iz austrijskog državnog fonda za inovacije, „Leuchtturm Projekte“. Voditelj projektnog tima je Institut za sportsku medicinu iz Innsbruck-a, koordinator je Cluster za wellness i zdravstveni turizam državne pokrajinske agencije iz Tirola.

 


 

Fit for Office/Edu™ – NLP komunikacijski trening

 

Skijanje AustijaFit for Office/Edu™ kao sastavni dio ponude iz Projekta Alpe Adria Club™, naziv je atraktivnog, promotivnog treninga za poslovne i privatne korisnike koji žele unaprijediti komunikacijske vještine, provesti aktivno zimovanje uz fitnes programe i skijanje na vjerojatno najljepšim austrijskim skijalištima iz Ski Amade mreže skijališta.

 

Drugi dio naše jedinstvene ponude s pozivom „spojite ugodno s korisnim“, odnosi se na NLP komunikacijski trening (Neuro Lingvističko Programiranje) i HYL trening (Heal Your Life). Riječ je o sprovođenju svakodnevnih predavanja i radionica uz stručno vođenje NLP Masterice Mirjane Petković, inž.poslovne informatike, s certifikatima za IN, DVNLP, trenerice Heal Your Life i Wingwave.

 

Trening i finalni program treninga i radionica kreiramo „po mjeri“ nakon analize poslovnih procesa i/ili potreba korisnika.

 

 


 

Analiza poslovnog okruženja i resursa

 

Analiza poslovnog okruzenja i resursaPristup započinje modeliranjem i definicijom cilja modeliranja, a tu se uglavnom radi o upoznavanju rada i radnih procesa. Upravo to je naš pristup: optimizacija po mjeri.

 

U dogovoru s Upravom, potrebno je selektirati radne procese i timove s potrebom optimizacije i unapređenja.

Nakon prepoznatih ciljeva biti će izrađena finalna poslovna ponuda sa svim parametrima potrebnim za donošenje odluke i eventualnom potrebom za promjenama i sadržaju treninga. (BIT – best in training; na primjer: komunikaciji u prodaji.) Promjene poslovne komunikacije se izvode kao optimizacija troškova.

 

«85% vašeg financijskog uspjeha ovisi o vašoj osobnosti i sposobnosti komuniciranja, pregovaranja i utjecaja. Zanimljivo, samo 15% ovisi o vašim tehničkim znanjima.»

Carnegie Institute of Technology

 


 

 

NLP komunikacijski trening

 

NLP ili neurolingvističko programiranje je psihološko-komunikacijski model koji se sastoji od najdjelotvornijih elemenata različitih metoda koje nam omogućavaju da razvijamo svoje osobne i profesionalne potencijale kako bi napredovali i ostvarili uspjeh u privatnom i poslovnom životu.

 

NLP komunikacijski treningTrening izvodi tkzv. školovani, certificirani „coach“. Ono što coaching razlikuje od sličnih procesa kao što je mentoriranje ili savjetovanje je opredjeljenje da coach pomaže klijentu da sam iznađe resurse koji će ga odvesti do rješenja. Coach ne nudi gotove odgovore i ne projicira svoje ideje na klijenta nego postavlja pitanja na koje odgovori vode do rješenja.

 

U coachingu kao odnosu od temeljne je važnosti izgradnja povjerenja i apsolutna diskrecija. Bez obzira da li je naručitelj coaching programa organizacija u kojoj klijent radi ili klijent sam, principi diskrecije i povjerenja nikad ne smiju biti narušeni. Coaching programi u kojima se radi na rješavanju izazova počinju analizom trenutnog stanja i oblikovanjem razvojnog plana.

 

Women in Adria

 

Ciljevi treninga i radionice:

NLP praktičarski treningNLP praktičarski trening je prvi stupanj edukacije u NLP-u i predstavlja priliku za potpun profesionalni i osobni razvoj. Tijekom treninga stiče se temeljito razumijevanje osnova NLP-a i čitav niz vještina korisnih u svakodnevnim situacijama.

 

Osmišljen je tako da je primjenjiv na svim organizacijskim nivoima radeći bitnu promjenu koja je neophodna kako bi se usavršila “Timska unutrašnja igra”.

Po završetku treninga i radionice polaznici su osposobljeni:

• učinkovito odrediti ciljeve i postići planirane rezultate
• uspostaviti odličan odnos s klijentima I međusobno
• koristiti jezik da bi utjecali i omogućavali promjenu
• vladati sobom i biti fleksibilni u najrazličitijim situacijama
• prezentirati ideje i efikasno komunicirati
• razrješavati konflikte kako u sebi tako i među drugima
• koristiti niz tehnika za osobnu promjenu
• uspješno pregovarati
• voditi sastanke na produktivniji način
• pozitivno planirati i postavljati ciljeve u budućnosti

 

Teme koje obrađujemo: osjetilna izoštrenost, rapor – stanje i proces olakšane komunikacije, “Da” setovi, reprezentacijski sustavi, pokreti očiju, upravljanje vlastitim stanjima, sidrenje, krug izvrsnosti, hijerarhija ideja, meta model, rad na cilju, istraživanje problema i pronalazak rješenja, Milton model, hipnotički jezik, metafora, neurologičke razine i kongruencija, rad sa vrijednostima preuokviravanje u šest koraka, perceptivne pozicije, kreativnost i Disneyeva strategija kreativnosti, submodaliteti – gradivne jedinice iskustva, Swish medota, disocijacija i rad na uklanjanju fobija, rad sa strategijama, T.O.T.E, modeliranje, meta-programi i primijenjeni NLP.

 

 


 

Pregled NLP treninga i tema po danima

 

1. DAN

Uvod u NLP

• Što je NLP, definicije, povijest
• Rapor i kalibracija – kako uspostaviti optimalan kontakt s drugom osobom, prilagoditi joj se i usmjeravati ju koristeći pri tom elemente verbalne i neverbalne komunikacije, kako kalibrirati nečije stanje i što napraviti da bi osobu pokrenuli u željenom smjeru
• Sustavi reprezentacije – kako primamo i obrađujemo informacije, razlike među ljudima, njihova upotreba u svakodnevnim poslovnim i privatnim situacijama
• Upoznavanje sa karakteristikama pojedinih reprezentacijskih sustava (vizualni, auditivni, kinestetički, olfaktorni, gustatorni i auditivno digitalni)

 

2. DAN

Sidrenje

• Tehnike promjene neželjenih reakcija, korištenje u situacijama rukovođenja, pregovaranja, sastanaka
• Postavljanje i upotreba kinestetičkih, vizualnih i auditivnih sidara
• Napredno korištenje sidara pri rješavanju jednostavnijih problema (odgađanje, osjećaj blage nelagode, nemotiviranost) putem tehnike kolabirajućih sidara i lančanog sidrenja

Pozicije zapažanja

• Efikasno se koristi kada s nekim želimo napraviti kvalitetnu analizu neke situacije ili osobu želimo pripremiti za neku situaciju (ispit, sastanak, pregovori) li želimo na taj način riješiti određeni problem

Modeli govora

• Meta model
• Miltonov model
• Metafora

 

3. DAN

Određivanje cilja i strategije

• kako definirati i postići cilj
• kako upoznati i optimizirati vlastite snage (resurse)
• Disneyeva strategija kreativnosti – model kreativnog procesa primjenjiv kod pojedinca i grupa. Usvajanje modela omogućava efikasno vođenje kreativnih procesa pri rješavanju • individualnih problema, kod planiranja novih projekata, vođenju sastanaka

 

4. DAN

Submodaliteti

• predstavljaju finije podjele unutar pojedinog reprezentacijskog sustava i služe nam da bismo na nesvjesnoj razini kodirali i katalogizirali životna iskustva
• Reframing – kreativno pristupanje situacijama i problemima, razvijanje mogućnosti za nova rješenja
• promjena uvjerenja kod koje mijenjamo ograničavajuća uvjerenja u podržavajuća
• Swish obrazac koji koristimo za promjenu navika ili automatskih emocionalnih reakcija, te za povećanje motivacije

 

5. DAN

Konflikt management

• što podrazumijevamo pod konfliktom
• kako primjetiti konflikt i kako mu pristupiti
• tipologija ljudi u ophođenju sa konfliktima

 

6. DAN

Heal Your Life – Promjena misli i uvjerenja

• Promjena misli iz negativnih u pozitivne
• Rješavanje negativnih uvjerenja
• Afirmacije

 

 


 

MPAO Resursna obnova

Sve ozbiljnije tvrtke imaju vrlo kompleksne i zahtjevne, poslovne i proizvodne procese, koji zahtjevaju stvaranje optimalnog vremenskog plana za određene radne uvjete. U svrhu optimizacije poslovnih procesa, moguće je koristiti alate za modeliranje i simulaciju procesa. Optimizacija bi trebala sadržavati i psihofizičku komponentu kao mentalne i fizičke sposobnosti zaposlenika, kako bi se kreirali procesi u smjeru održivog razvoja. Stručno znanje treba posvetiti pronalaženju načina kako poslovne procese stvarati prema potrebama zaposlenika, a tehnologiju prilagođavati čovjeku, a ne obrnuto. Ključne riječi: poslovni procesi, optimizacija, model, simulacija, održivi razvoj, kvaliteta.

 

U vremenu koje je po mnogo čemu brzo, u kojem se zahtijeva efikasnost bez obzira na sve, u vremenu najvećeg globalnog napretka ali i najveće zbunjenosti i otuđenosti potrebno je pronaći način da svaki pojedinac u okviru grupe, kolektiva i firme bez obzira na poziciju ovlada vještinama koje će mu pomoći da bude zadovoljan, relaksiran bez obzira na svakodnevne poslovne izazove, a u isto vrijeme efikasan.

 

Suvremena istraživanja u poslovnom okruženju otkrivaju da je upravo dobro, zdravo i pozitivno stanje svakog pojedinca u kolektivu zapravo ono što čini da svaki učesnik bilo kojeg procesa na najbolji mogući način doprinosi timu čiji je dio, koristeći puni potencijal vlastitih snaga, a sve u cilju građenja jedne stabilne, zdrave i prije svega efikasne platforme za razvoj cijele tvrtke ili ma koje druge organizacijske structure.

 

Stvaranje zadovoljnih zaposlenih i razvijanje povjerenja, razumijevanja i podrške među njima smatra se jednom od najvećih stavki koja je doprinijela uspjehu vodećih svjetskih kompanija. Nezadovoljan radnik je najveći balast u svakom timu i zato da bi se kod svakog pojedinca održao nivo zaiteresiranosti i entuzijazma s kojim je na početku ušao u kolektiv, potrebno je da upravo tvrtka u kojoj djeluje pokaže da joj je stalo do svih zaposlenih i da im je značajno što su svi oni dio istog tima koji ima mogućnost da na zdrav način napreduje i postiže fantastične rezultate.

 

MPAO (Medicinski Planirani Aktivni odmor) prije, za vrijeme održavanja treninga i kontinuirani nastavak aktivnosti nakon povratka u mjesto rada:

• početni sistematski liječnički pregled prema našim naputcima (standard ISMI)
• svakodnevne vježbe razbuđivanja u hotelskom bazenu uz stručno vodstvo
• svakodnevne vježbe u hotelskom fitnesu uz stručno vodstvo
• slobodno plivanje u hotelskom bazenu, tenis u dvorani, nordijsko-hodanje, yoga – vježbe disanja, etc
• škola skijanja za početnike, ski-guiding i slobodno skijanje za znalce
• osposobljavanje svih sudionika za fitness ambasadore tvrtke
• završni sistematski liječnički pregled prema našim naputcima (standard ISMI)
• nastavak fitness aktivnosti pod povlaštenim uvjetima kod partnera u Zagrebu

 

 


 

Mjesto održavanja treninga

BAD HOFGASTEIN

Bad Hofgastein predstavlja ekskluzivan ski i wellnes centar u okrugu St. Johann u Salzburgu u Austiji. Skijalište Bad Hofgastein dio je ‚ Gasteiner Tal‘ doline (blizu naselja Bad Gastein) kao i dio Ski Amade, mreže koju čine 28 skijališta i gradova sa 860 km skijaških staza te 278 modernih ski liftova. Uz oko 250 km staza, skijalište Bad Hofgastein poznato je po ekskluzivinim termama Alphenterme koje se protežu na preko 32.000 četvronih metara. Jedinstven pogled sa termi sa kojeg možete panoramski gledati Alpe u 360 stupnjeva ostavit će Vas bez daha, dok će Vas saune sa jezerom, wellnes područja, tobogani, gejziri i ostala ponuda dodatno razmaziti. Skijalište Bad Hofgastein nudi velik broj luksuznih hotela od kojih je večina sa 5 zvjezdica. Luksuzni restorani, butici, barovi, kavane te autobus koji Vas po mjestu vozi besplatno učinit će Vaše skijanje u Bad Hofgastein nezaboravnim.

 

Pristup / udaljenost:
Zagreb – Ljubljana – tunel Karavanke – Villach – Spittal – Mallnitz – Bad Hofgastein; od Zagreba 330 km

 

 

 


 

Skijalište

BAD HOFGASTEIN – SKI AMADE

Skijalište Bad Hofgastein dio je ‘Gasteiner Tal’ doline (blizu naselja Bad Gastein) kao i dio Ski Amade, mreže koju čine 28 skijališta i gradova sa 860 km skijaških staza te 278 modernih ski liftova.

SkijališteInfo skijališta

Ukupna dužina skijaških staza: 210 km

• Teške staze: 60 km
• Staze srednje težine: 117 km
• Lake staze: 60 km
• Staze za skijaško trčanje: 90 km
• Nadmorska visina: od 860 do 2295 m.
• Umjetni snijeg: Da
• Gondola: 6
• Ski sjedežnica: 13
• Snowboard: Da

 

Hightlights:

• Gigantic suspension bridge (140 m) as an attraction on the Stubnerkogel
• „Glocknerblick“ Panorama platform on the Stubnerkogel
• Rock Trail at the Stubnerkogel
• GASTI Snow Park at Ski Centre Angertal
• Speed Check at Burgstall lift (no. 21)
• Funslope and Snowpark
• Extension to snow-making facilities and improvements to downhill runs
• Improvement of the family run as well as snow-making facility in Dorfgastein
• Snowshoe trail from Fulseck to the halfway station Hotel

 

Skijalište Bad Hofgastein Skijalište Bad Hofgastein

 

 


 

Hotelski smještaj

Sport-Hotel-PalaceU središtu mjesta, Sport Hotel Palace nudi opsežan program zdravlja i ljepote. Okružen jedinstvenim prirodnim krajolikom, hotel je oaza mira i opuštanja. Hotelski park od 30.000 m² ima terasu i pješačke staze. Uživajte u tretmanima u kozmetičkom salonu, uživajte u termalnim kupeljima i opuštajućim masažama ili igrajte tenis.

 

Udobne sobe s prekrasnim pogledom na planine, bar uz živu glazbu, elegantno predvorje s otvorenim kaminom i zatvoreni teniski centar s 2 igrališta s tapisonom i izravnim pristupom iz hotela čekaju na vas.

 

 

Sport-Hotel-Palace-sobaSve sobe imaju kupatilo (tuš/ wc), fen, radio, telefon i SAT TV.
U sastavu hotela je restoran sa nacionalnim i internacionalnim specijalitetima, lobi bar, skijašnica i parking. U sastavu spa centra je panoramski bazen, sauna, parno kupatilo i prostorije za masažu. Gosti se mogu zabaviti igrajući tenis, stoni tenis ili bilijar. Sve sobe imaju kupatilo (tuš/ wc), fen, radio, telefon i SAT TV.

 

UDALJENOSTI:
stanica ski bus: ispred hotela žičara: 400m, centar grada: 0 m

 

 

 

Sport-Hotel-Palace-bazenSport i rekreacija

• Biljar
• fitness centar
• masaža
• parna soba
• prostorija za igre
• sauna
• skijanje
• solarij
• spa centar
• stolni tenis
• tereni za tenis
• unutarnji bazen
• vruća kupka

Internet

• besplatan Wi-Fi u sobama

 

 


 

Specifikacija usluga

Fit for Office/Edu™ uključene usluge:

• 15 sati NLP i HYL treninga/radionica
• 8 dana/7 noćenja u Sport Hotelu Palace 4**** na bazi polupansiona u ½ sobama
• 7 x bogati bufett doručak/večera
• sva pića uz večeru (vino, pivo, sokovi)
• 7 x vježbe razbuđivanja u hotelskom bazenu
• 7 x vježbe u hotelskom fitnesu
• osposobljavanje svih sudionika za fitness ambasadore
• van-programsko slobodno plivanje u hotelskom bazenu
• van-programsko korištenje fitness centra i svih drugih besplatnih sadržaja hotela

Opcijske usluge:

• početni I završni sistematski liječnički pregled prema našim naputcima, standard ISMI (opcija)
• prijevoz ZG-Bad Hofgastein-ZG
• boravišna pristojba
• ski karta (opcija)
• škola skijanja (opcija)
• ski guiding/1x (opcija)
• skijaško natjecanje s podjelom diploma (opcija)
• optionalni izlet u Salzburg

 

 


 

Pregled dnevnih aktivnosti i treninga / radionica

08.00 – 09.00 .. vježbe razbuđivanja u hotelskom bazenu vježbe u hotelskom fitnesu
09.00 – 09.45 .. doručak
10.00 – 11.00 .. trening radionica
12.00 – 16.00 .. skola skijanja slobodno skijanje
18.00 – 19.30 .. trening radionica
20.00 .. zajednička večera

 

Napomena: trening/učenje se događa kontinuirano: tijekom pauza, zajedničkih obroka, druženja i uživanja u prirodnom okolišu. Program je usklađen sa međunarodnim standardima federacija ABNLP i PsiNLP.

 

Rezultati svih ovdje ponuđenih sadržaja treninga su MJERLJIVI!

 


 

Putovanje sa srcem

BONUS PLUS – Humanitarna kampanja

Sudjelovanjem na Projektu Alpe Adria Club™ svi poslovnih I privatni klijenti stiču pravo besplatnog sudjelovanja i u humanitarnoj akciji, koja je dogovorena s Crvenim križem Austrije i Hrvatske. U skladu s Ugovorom o doniranju, CB Reisen se obvezao donirati 5.-Eura od svakog uplaćenog aranžmana na račun Crvenog Križa Hrvatska za potrebe socijalno ugrožene djece. Isto važi za poslovne klijente iz Austrije koji borave u partnerskom hotelu u Opatiji, s tim da se donacije daju u korist djece u Austriji. Želja je sudionika da ova kampanja preraste u tradicionalno događanje u idućim godinama.

Uz doniranje, inicirali smo i besplatnu školu skijanja za djecu iz Hrvatske u Austriji, dok će djeca iz Austrije boraviti u školi plivanja u Opatiji.

 


 

Termini polaska, uvjeti putovanja i cijene

Grupe se formiraju za 15 do 20 osoba.

Iskoristite promotivne akcijske cijene, prijavite se na vrijeme! Rezervacije prema redoslijedu zaprimljene prijave.

Termini:

1. Otvaranje skijaške sezone: 12.–19.12.2015 TERMIN POPUNJEN
2. Amade tjedan: 09.-16.01.2016 TERMIN POPUNJEN
3. Tjedan Therme: 16.-23.01.2016 TERMIN PREBAČEN NA 27.02.2016.
4. Tjedan Gastein 27.02.-05.03.2016 TERMIN POPUNJEN
5. Tjedan slastica: 05.-12.03.2016 TERMIN POPUNJEN
6. Sunčani tjedan: 12.-19.03.2016 TERMIN POPUNJEN
7. Preduskrsni tjedan: 19.-26.03.2016 TERMIN POPUNJEN

 

Cijene ovisno o terminu polaska i opcijskim uslugama.

 

Zatražite ponudu ovdje.

Seite weiter empfehlen


Leave a Comment

Kontaktieren Sie uns

Wir sind im Moment nicht online. Schicken Sie uns eine Mail, wir antworten ASAP.

Haben Sie Fragen? Wir helfen gerne!

Click ENTER